ВЛОГОСФЕРА претставува платформа на која што Вие - нашите клиенти ќе имате можност да водите дигитален диjалог со Банката. Нашиот нов едукативен влог има за цел да го олесни Вашето искуство со услугите и продуктите на УНИБанка.

Преку објавување на корисни совети и насоки, ВЛОГОСФЕРА ќе овозможи секој клиент да има 24/7 техничка и едукативна поддршка за конкретните услуги.


Едукативно видео - Мобилни апликации My Unibank и UNI Token


Едукативно видео - Плаќање преку мобилната апликација My Unibank


Едукативно видео - Управување со кредитни и дебитни картички преку мобилната апликација My Unibank


Едукативно видео - Информирање за експозитури и банкомати преку My Unibank


Едукативно видео - Плаќање преку електронско банкарство


Едукативно видео - Управување со сметки преку електронско банкарство


Едукативно видео - Девизно плаќање преку електронско банкарство


Едукативно видео - Управување со картички преку електронско банкарство


Едукативно видео - Управување со депозити преку електронско банкарство


Едукативно видео - Информирање за експозитури и банкомати преку електронско банкарство