Законска казнена камата

 

 

МКД

Останати валути 

Законска казнена камата
(01.07.2017 – 31.12.2017г)

11,25%

7,627%