Производи за домаќинство

Продажно место

Адреса

Дејност

COIN CASA

ул. Скупи бб

производи за домаќинство

РЕПЛЕК И ХУБО

ул. Скупи бб опрема за домаќинство и градежништво

АНИМА

ул. 1520 бр. 6, нас. Пинтија, Скопје трговија со столици и масажа

ТАЛИЈА

ГТЦ I кат локал 168 трговија со завеси

ТАЛИЈА

ДТЦ Мавровка трговија со завеси