Плетени гарнитури, пластични маси и столици

Продажно место

Адреса

Дејност

ДИТО ПРОМ Кавадарци

ул. Страшо Пинџур бр. 65а

трговија со плетени гарнитури, пластични маси и столици