Здравствени ординации

Продажно место

Адреса

Дејност

ПЗУ ДЕНТОМЕДИКА СРБИНОВСКИ бул. Партизански одреди бр. 97/2, Скопје стоматолошка ординација
КРУНА МС Кеј 13 Ноември, ГТЦ стоматолошки услуги
ПЗУ ОПТИКО МЕДИКО Скопје ул. Миле Поп Јорданов бр.44 ординација за офталмологија
ПЗУ СИСТИНА ОФТАЛМОЛОГИЈА ул. Скупи бр. 5А влез Б, Скопје клиника за очни болести