Новости

Kотaција на приватна емисија на обврзници од 5 милиони евра на “УНИ Банка”


Котација на приватна емисија на обврзници од 5 милиони евра на УНИ Банка. Перпетуалните обврзници се должничко - капитален (хибриден) инструмент со специфични карактеристики, кој ќе се тргува на секундарниот пазар од 1-ви март 2019 година и кој банката има намера да го вклучи во својот редовен основен капитал. Ова го објавија претставници на финансиската институција на прес конференција во петок. 

Прочитај повеќе


УНИБанка со нов Зимски депозит со атрактивни каматни стапки


УНИБанка во февруари започна со нов зимски депозит со атрактивни услови на македонскиот пазар. Депозитот нуди највисока каматна стапка на пазарот во моментов, а за период од 36 месеци таа е фиксна и е 3,30%.

Прочитај повеќе


Коста Митровски, претседател на Македонска банкарска асоцијација - БАНКАР НА ГОДИНАТА


Прочитај повеќе