П О В И К

За учество на  24-та Редовна годишна седница на Собранието на акционерите на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која ќе се одржи на ден 30.05.2016 година, во просториите на банката на ул.Максим Горки бр.6 Скопје, со почеток во 11,00 часот

Прочитај повеќе
univerzitetot_goce_delcev Проверка на состојба на картичка